Сумський НАУ
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Профорієнтація

ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» це якісна освіта, практична підготовка, гарантоване працевлаштування.

Спеціальності:
Агрономія
Консультант: Бабкіна Ірина Миколаївна, 0960225159

Ветеринарна медицина
Консультант: Ващенко Лариса Дмитрівна, 0988813856

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Консультант: Ромасенко Тетяна Вікторівна, 0982053291


Щоб стати нашим студентом необхідно:

На основі повної загальної середньої освіти:
1.Обрати спеціальність та предмети ЗНО, сертифікати яких необхідні для вступу.
2. Зареєструйся в електронному кабінеті вступника
3. Подати електронну заяву або заяву в паперовому вигляді.

Якщо Ви не здаєте ЗНО і не маєте сертифікатів, вступити на навчання до коледжу можна за вступними випробуваннями:
українська мова;
біологія або історія України.

Маєте диплом кваліфікованого робітника - вступайте до коледжу за випробуваннями:
українська мова;
фахове випробування.

На основі базової загальної середньої освіти вступ за вступними випробуваннями:
українська мова;
біологія або історія України.


Строки вступної кампанії 2021

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих правил починається 29 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти визначає цими правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 серпня.

2) вступні іспити та співбесіди проводяться: з 14 липня до 21 липня;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 27 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного або регіонального замовлення - до 12:00 год 29 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

 • за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 год 31 липня;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 31 липня, додаткове зарахування - не пізніше ніж 31 серпня;

6) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 09 серпня.

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це не визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені цими Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;

3) прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 14 липня,

4) прийом заяв та документів закінчується:

 • о 18:00 год 26 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів
 • о 18:00 год 01 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

5) вступні іспити, проводяться з 15 до 20 липня;

6) співбесіди проводяться з 24 до 29 липня включно;

7) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 06 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 07 серпня. Зараховані особи впродовж 07 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

8) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 05 серпня;

9) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год 09 серпня;

10) зарахування вступників відбувається:

 • за державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12:00 год 14 серпня;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня);

11) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 20 серпня.

3. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти та диплому кваліфікованого робітника за заочною формою навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб визначаються цими Правилами прийому:

1) Прийом заяв та документів першої сесії починається 13 липня, закінчується 7 серпня;

 • вступні іспити, фахові випробування та співбесіди проводяться з 10 серпня до 14 серпня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою та квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 годин 24 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 27 серпня;
 • зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 28 серпня та за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 вересня;

2) Прийом заяв та документів другої сесії починається 13 вересня, закінчується 2 жовтня;

 • вступні іспити, фахові випробування та співбесіди проводяться з 04 жовтня до 09 жовтня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою та квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 годин 16 жовтня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 23 жовтня;
 • зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 30 жовтня та за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 27 листопада;

4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників за денною формою навчання:

 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VII цих Правил, починається 15 липня, закінчується 31 липня;
 • вступний іспит та фахові вступні випробування проводяться з 02 серпня до 07 серпня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою та квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 годин 09 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 години 14 серпня;
 • зарахування вступників відбувається: за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 годин 23 серпня та за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12.00 години 15 вересня;

 
Відеодайджест

Бібліотека коледжу
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери