Нормативно-правова база з організації освітнього процесу в коледжі

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»

Наказ Міністерства освіти України № 245 від 15.07.96 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 № 584 «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України»

Положення про Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського НАУ

Положення про Порядок призначення і виплати стипендій

Показники рейтингової оцінки, що враховуються при призначенні академічних стипендій студентам коледжу