Бібліотека коледжу – як суб'єкт інформаційних процесів

За 81 рік існування бібліотеки коледжу вона стала для студентів, викладачів та жителів села інформаційним та навчальним центром, який разом з колективом педагогів виконує нелегке завдання підготовки висококваліфікованих фахівців, виховання студентської молоді, задоволення інформаційних потреб інших користувачів.

Бібліотека має книжковий фонд понад 94 тисячі примірників. Із них 63202 примірники – це навчальні підручники, посібники. На сьогоднішній день кількість зареєстрованих користувачів – 1950, серед них викладацький колектив коледжу, студенти денної форми навчання коледжу, студенти заочної форми навчання коледжу, студенти Сумського НАУ, обслуговуючий персонал та жителі села, та навколишніх сіл.

Основні показники роботи бібліотеки: за 2012 рік книговидача – 123225 примірників, відвідування – 75031; проведено 95 інформаційно-масових заходів, оформлено 51 книжкова виставка тощо.

Вся робота бібліотеки планується відповідно до єдиного плану роботи коледжу. Всі виховні заходи, а це: читацькі конференції) літературні портрети, екологічні екскурсії, усні журнали, альманахи, вечори, проводяться разом із радою бібліотеки, кураторами та студентами.

Розпочинаємо свою роботу ми із студентами нового набору з екскурсій по бібліотеці, знайомимо з роботою читальних залів (а у нас їх три), абонементу, знайомимо з правилами та обов’язками користувачів бібліотеки. Це, зазвичай, проходить на початку вересня. Далі знайомимо студентів з бібліотечним пунктом, який обладнаний в гуртожитку, його роботою, тобто проводимо «Тиждень бібліотеки» в гуртожитку. Кожного року при отриманні книг користувачам нагадуємо про збереження книжкового фонду, проводимо індивідуальні і групові бесіди. Бо проблема втрачання видань, проблема пошкодження книг існує в кожній бібліотеці. Ми прагнемо відновити вирвані сторінки, ведемо роботу з боржниками бібліотеки, але питання це, як постійна «рана», залишається відкритим.

Книжковий фонд нашої бібліотеки хоч і багатий, але ж його потрібно берегти. Ми пишаємося тим, що в фонді нашої бібліотеки є цінні і рідкісні видання, такі як енциклопедичні словники Брокгауза; енциклопедії, видані ще в двадцяті роки минулого століття, праці відомих вчених.

Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності, обумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій, активних форм і методів навчання.

У плані формування сучасного інформаційного середовища в нашому суспільстві відбуваються революційні зміни.

Комп'ютерна техніка у нашій бібліотеці полегшує розумову працю, прискорює процес отримання і опрацювання інформації, швидкому пошуку літератури, оперативному аналізу книго забезпеченості. З появою в бібліотеці комп'ютерної техніки стали естетичніше оформлені написи на книжкових виставках, картотеках, папках, скануються та роздруковуються необхідні методичні матеріали та інше, що робили до цього за допомогою трафареток та друкарської машинки.

Ми і наші користувачі глибоко пересвідчились, що електронні носії інформації за своїми властивостями (довговічністю, надійністю збереження) мають багато переваг над іншими матеріальними носіями, що відкриває достатньо широкі перспективи для роботи. В бібліотеці коледжу відокремлений спеціальний сектор електронної інформації.

Тут зосереджено дев’ять комп'ютерних робочих місць на базі процесорів Intel Celeron.

Для перенесення інформації з паперових носіїв на електронні є сканер, а для зворотної операції – принтер.

Всі комп’ютери підключені до швидкісної мережі Internet.
Сучасній бібліотеці недостатньо мати інформацію, потрібно організувати доступ до неї в зручній для користувача формі. У бібліотеку прийшло нове покоління користувачів, добре обізнаних з комп'ютерною технікою, роботою в Інтернеті. Тому роль бібліотекаря як консультанта, інформаційного посередника між користувачем і різноманітними базами даних набула особливого значення.

Мережа Інтернет дає змогу всім бажаючим (студентам денної форми чи заочної, викладачам, працівникам коледжу) знайти потрібну інформацію не тільки для роботи , а також і для проведення дозвілля, адже через Інтернет стає доступною величезна кількість літературних джерел: від художньої до офіційно–наукової літератури.

Фонд електронних версій підручників нашої бібліотеки містить понад 4 030 назв підручників, що забезпечують навчальні програми.

Інформаційна база бібліотеки містить електронні версії лекцій розробленими нашими викладачами із усіх дисциплін, які вивчаються у коледжі.

В секторі електронної інформації наявні диски з навально-методичними комплексами з усіх спеціальностей.

Всі надбання на електронних носіях систематизовані та каталогізовані в бібліотеці коледжу в секторі електронної інформації, де сконцентровано на електронних носіях підручників, посібників в об’ємі понад 38 Гб пам'яті. Працюючи в пошуку нових прийомів зацікавленості студентів до роботи із підручником, в секторі електронної інформації бібліотеки обладнано п’ять робочих місць з електронною читалкою книг. Тепер ті, хто не хоче або не любить читати очима - одягає телефони на вуха і слухає необхідний текст електронним голосом.

В бібліотеці створено електронний каталог. Він є основним джерелом пошуку відомостей про книжкові видання, що дає змогу здійснювати пошук літератури за всіма елементами бібліографічного опису документа.

На день розміщення інформації обсяг електронного каталогу бібліотеки налічує 18 800 бібліографічних записів.



Оновлено 12 квітня 2016 року