Організація навчального процесу

Організація навчально-виховного процесу в коледжі спрямована на отримання студентами глибоких знань та формування у молоді потреби до їх постійного оновлення і самовдосконалення.

Коледж має право на проведення освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з наступних спеціальностей:

 

     денна форма навчання

 

     заочна форма навчання

 

Додатково до основних спеціальностей коледж здійснює підготовку фахівців за такими робочими спеціальностями:

  • «Тракторист–машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, категорія «А»,
  • «Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та птиці»,
  • «Квітникар-озеленювач».

 

Навчальний процес у коледжі забезпечують 33 викладачі,

із них:

викладачів-методистів 7 чоловік      - 21,2 %
старших викладачів 6 чоловік      - 18,2 %
викладачів вищої категорії            18 чоловік      - 54,5 %
викладачів І категорії 5 чоловік      - 15,15 %
викладачів ІI категорії 3 чоловік      - 9,1 %
викладачів-спеціалістів 7 чоловік      - 21,2 %

 

Інтеграція навчального процесу в коледжі з університетом

На базі коледжу здійснюється ступенева підготовка бакалаврів та магістрів у відповідності до діючого законодавства України та правил прийому до Сумського національного аграрного університету.

Матеріальна база коледжу складається з навчального корпусу на 960 студентів, із 47 навчальних кабінетів і лабораторій, які обладнані необхідною технікою, приладдям. Крім того, в навчальному процесі обладнано і використовується:  колекційно-дослідне поле, автотрактородром, навчально-виробнича майстерня, навчально-виробнича ферма, клінніка ветеринарної медицини, спортивний зал, стадіон, актовий зал на 360 місць, їдальня на 120 місць, гуртожитки, бібліотека з сектором електронної інформації, два читальні зали. Гуртожиток-житлова площа 10293,0 м2, з загальною кількістю 720 ліжкомісць. Бібліотека-площа 341,5 м2 з книжковим фондом 951715 тис.примірників назв книг. Створено фонд навчальної, наукової та довідкової літератури, навчально-методичних комплексів з дисциплін на електронних носіях 3,1 (терра байти) або 18320 примірників

Як виробнича база для навчального процесу використовується бухгалтерія коледжу, 396,1 га земельних угідь, необхідна техніка, відповідне поголів’я великої рогатої худоби, свиней та інших видів сільськогосподарських тварин.

Площа аудиторного фонду на одного студента складає 12,4 кв.м.

В коледжі обладнано: два комп'ютерні навчальні класи, в яких установлено 62 комп'ютери. Комп'ютери об'єднані в локальну мережу, підключені до INTERNET, лабораторію мультимедійного забезпечення навчального процесу. Навчальний корпус і гуртожиток мають вільний безпроводовий доступ до мережі INTERNET (WIFI). На 100 студентів припадає понад 15 одиниць комп’ютерів, які об'єднані в локальну мережу, підключені до швидкісної мережі INTERNET. В навчальному процесі активно використовуються електронні інтерактивні дошки та інші засоби інтерактивного навчання. Навчальні кабінети та лабораторії обладнані необхідною комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, спеціальними меблями, електронною проекційною апаратурою, навчальними посібниками та відповідною навчально-методичною документацією.

Спортивний зал площа - 450 м2 , спортивний майданчик - 780 м2

стадіон - 13,5 тис.м2 .

Оновлено 12 квітня 2016 року