Сумський НАУ
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Положення про рейтингову оцінку роботи викладачів

ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингову оцінку роботи викладачів Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету


І. Загальні положення


1.Рейтингова система оцінки роботи викладачів Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка СНАУ розроблена з метою ефективного контролю за навчально-виховним процесом, забезпеченням якості освітніх послуг, комплексної оцінки професійної діяльності викладача.
2.Рейтингова система дозволяє оцінити індивідуальний внесок кожного працівника у роботу навчального закладу.
3.Рейтингова система оцінки роботи є дієвим фактором мотивації працівників навчального закладу до сумлінної, результативної праці, удосконалення професійної майстерності викладацького складу, здатності творчо використовувати передовий педагогічний досвід, інноваційні освітні технології, самоосвітньої діяльності, дисциплінованості та відповідальності.
4.Рейтингова оцінка дозволяє об’єктивно оцінювати викладачів при атестації.
Організація рейтингової оцінки роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до:
1.Закону України «Про освіту»;
2.Закону України «Про вищу освіту», зокрема, на підставі положень розділу V, стаття16, пункту 2 щодо контролю за якістю роботи викладачів та розділу VI, стаття 26, пункти 1,4,5,6 щодо організації навчально-виховного процесу, визначення пріоритетних завдань;
3.Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, в якому законодавчо затверджені вимоги до педагогічних працівників відповідних категорій, порядок вивчення та оцінки їх педагогічної діяльності;
4.Положення про навчальний заклад;
5.Положення про рейтингову оцінку роботи педагогічних працівників.


II. Основні положення


1.Рейтингова система включає низку показників, за якими оцінюється участь кожного викладача навчального закладу у навчально-виховному процесі, виконання його посадових обов'язків, дотримання трудової та виконавчої дисципліни, професійний рівень, активність у громадській роботі.
2.Положення про рейтингову оцінку щороку переробляється та доповнюєтьсяз урахуванням зауважень і побажань циклових комісій, корегується відповідно до вимог часу, обговорюється на засіданнях циклових комісій, педагогічної та методичної ради та затверджується керівником навчального закладу.
3.Рейтингова система включає низку показників, за якими оцінюється участь кожного викладача навчального закладу в навчально-виховному процесі, виконання його посадових обов’язків, дотримання трудової та виконавчої дисципліни, професійний рівень, активність у громадській роботі тощо. Вона дозволяє за допомогою кількісних показників послідовно, місяць за місяцем, відслідковувати виконання індивідуальних планів організаційної,навчально-методичної та виховної роботи.
4.Для визначення рейтингових показників у навчальному закладі розроблено відповідну методику та спеціальні таблиці для кожного виду діяльності викладачів, а також критерії їх оцінювання в балах.
5.Результати роботи викладачів оцінюються за спеціально розробленою системою балів, які заносяться у відповідні таблиці.
6.Для визначення рейтингу роботи викладача, створено рейтингову комісію у складі:
Директор коледжу –голова комісії.
Члени комісії: заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виробничої роботи, методист коледжу, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій.


III. Порядок розгляду та ведення рейтингової оцінки роботи педагогічних працівників

1.Спочатку складається планова документація. Методкабінет розробляє індивідуальний план методичної та організаційної роботи викладача у вигляді готового бланку з розділами, які відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України до переліку основних видів навчальної, методичної, виховної та організаційної роботи. У кінці навчального року кожен викладач, голова циклової комісії та керівники інших підрозділів складають індивідуальні плани роботи на наступний навчальний рік, які узгоджуються та затверджуються перед початком нового навчального року. На підставі цих планів методкабінет складає відповідні графіки проведення відкритих занять та тижнів методичної роботи, методичних семінарів, виконання методичних розробок тощо. Контроль за дотриманням термінів виконання планів та графіків та якістю виконаних робіт кожним працівником і є підставою для визначення основних рейтингових показників їх роботи.
2.Рейтингову зведену таблицю заповнюють голови циклових комісій разом із завідувачем методкабінетом. Проводиться обговорення роботи викладачів на засіданнях відповідних циклових комісій.
3.За об'єктивність оцінки відповідає голова циклової комісії та завідувач методичним кабінетом.
4.До розділу «Виховна робота» інформацію подає голова циклової комісії, який повинен проконтролювати виконання індивідуальних планів навчально-методичної та організаційної роботи щодо термінів виконання запланованої роботи, дотримання графіків тощо. Кількість балів:
відкрита тематична виховна година – 1бал  загальноколеджанський виховний захід – 3 бали  ; реалізація творчого проекту - 3 бали .
5.Розділ «Науково-методична робота» оцінюється заступниками директора та завідувачем навчально-методичним кабінетом коледжу відповідно до запланованої роботи індивідуально кожним викладачем. Якщо викладач не виконав заплановану роботу або порушив термін виконання запланованого, методкабінет пропонує на обговоренні зняти певну кількість балів, яка відповідає невиконаній запланованій роботі. До розділу вносяться підрозділи, які конкретизують навчально-методичну роботу викладача. А саме:
1. Проведення відкритого заняття – 4 бали;
2. Проведення занять на виробництві – 2 бали;
3. Участь у професійних семінарах та тренінгах, обласних методичних обєднаннях ( для загальноосвітнього циклу) – 3 бали
4. Відвідування агровиставок та участь у семінарах та конференціях при СОІППО (для загальноосвітнього циклу)- 3 бали,
5. Участь у тренінгах, семінарах та конференціях при ДУ НМЦ « Агроосвіта» - 5 балів;
6. Публікації в періодичних, наукових та професійних виданнях – 5 балів;
7. Участь у конкурсі педагогічної майстерності « Педагогічний Оскар» -
- експонат до музею – 2 бали;
-методична розробка – 3 бали;
-навчальний новітній посібник-4 бали;
-робота, яка виборола призове місце – 5 балів.
8. Участь у семінарах всеукраїнського та міжнародного рівня – 7балів;
9. Участь у професійних конкурсах– 10 балів;
10. Підготовка студентів до участі у студентських конкурсах та програмах – 7 балів;
11.Підготовка студентів до участі в обласних предметних олімпіадах ( для загальноосвітнього циклу) – 4 бали;
12. Робота на освітніх он-лайн платформах– 3 бали;
6. Бали нараховуються за кожен з представлених видів робіт окремо, відповідно до зазначеної кількості балів за розділ навчально- методичної роботи.

7.За результатами визначення рейтингу проводиться засідання рейтингової комісії і складається протокол.
8.Спірні питання розглядаються на засіданні рейтингової комісії. Інформація про підсумки роботи зберігається в методичному кабінеті.

ІV. Порядок розгляду скарги викладачів на результати оцінки діяльності викладача
1.Викладач надає письмову інформацію в комісію про проведену роботу.
2.Голова циклової комісії та завідувач навчально-методичним кабінетом дають рецензійний висновок про роботу викладача.
3.Комісія розглядає подані матеріали в присутності викладача.

Таблиця нарахування рейтингових балів навчально-методичної роботи викладача циклової комісії ____________________________________ дисциплін____________________________________________________________
У 2018-19 навчальному році

№ з/п Вид навчально-методичної діяльності Кількість робіт Бали
1 Навчально- методична робота
1. Проведення відкритого заняття
2. Проведення занять на виробництві
3.Участь у професійних семінарах та тренінгах, обласних методичних об`єднаннях ( для загальноосвітнього циклу)
4. Відвідування агровиставок та участь у семінарах та конференціях при СОІППО (для загальноосвітнього циклу)
5. Участь у тренінгах, семінарах та конференціях при ДУ НМЦ « Агроосвіта»
6. Публікації в періодичних, наукових та професійних виданнях
7.Участь у конкурсі педагогічної майстерності
« Педагогічний Оскар»
8. Участь у семінарах всеукраїнського та міжнародного рівня
9. Участь у професійних конкурсах
10. Підготовка студентів до участі у студентських конкурсах та програмах
11. Підготовка студентів до участі в обласних предметних олімпіадах ( для загальноосвітнього циклу)
12. Робота на освітніх он-лайн платформах
2 Виховна робота викладача
відкрита тематична виховна година
загальноколеджанський виховний захід
реалізація творчого проекту
 
Відеодайджест

Бібліотека коледжу
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери