Сумський НАУ
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

План роботи навчально-методичного кабінету на 2019-2020 навчальний рік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАЛОВИСТОРОПСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ П.С. РИБАЛКА

СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ПЛАН РОБОТИ

навчально-методичного кабінету

на 2019 - 2020 навчальний рік


Напрями роботи

1. Організація і забезпечення діяльності та координація системи методичної роботи в усіх структурних підрозділах коледжу.

2. Спрямування навчально-методичної роботи коледжу на формування у майбутніх фахівців високого професіоналізму, готовності працювати творчо, вдосконалювати свій характер, розвивати світогляд.

3. Модернізація змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження новаторських ідей, інноваційних технологій.

4. Вивчення чинних нормативних документів у галузі освіти та вищої освіти, розпоряджень та наказів Міністерства освіти та науки України.

5. Систематичне вивчення і аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій щодо змісту і методів навчального процесу в цілому.

6. Забезпечення підвищення якості організації навчального процесу, запровадження ефективних схем поєднання навчальної та наукової роботи.

7. Підготовка та видання інструктивних матеріалів щодо організації методичної роботи .

8. Продовження роботи з оновлення комплексів методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.

9. Забезпечення виконання Галузевих стандартів вищої освіти України у навчальному процесі.

10. Створення умов для розвитку спільної творчості викладацького та студентського колективів.

11. Забезпечення впровадження у практику роботи педагогів новітніх досягнень науки в галузі педагогіки, психології та теорії викладання навчальних дисциплін.

12. Створення умов для підвищення освітньо-наукового та професійного рівня педагогів.

13. Створення умов для реалізації особистісних функцій педагога, готовності до інноваційної діяльності, підвищення рівня його професійного росту.

14. Організація участі студентів у позааудиторних заходах: олімпіади, професійні та предметні конкурси, конференції тощо.

Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Організаційна робота
1.1. Готувати необхідні матеріали щодо методичної роботи на засідання педагогічної ради, адміністративної ради. Протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В., Михайлик В.О.
1.2. Систематично інформувати викладачів коледжу про можливість участі у науково-практичних конференціях, семінарах тощо. Протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В., Доценко В.В.
1.3. Скласти графік проведення циклових комісій До 30.09.19 Савенко Ю.П., Голови циклових комісій
1.4. Організувати подальшу роботу школи молодого викладача та клубу педагогічного досвіду (за окремими планами) Вересень 2019 р. Савенко Ю.П.
1.5. Організувати підготовку викладачів до участі у конкурсі «Педагогічний Оскар» за напрямами: викладач спеціальних дисциплін, викладач загальноосвітніх дисциплін, педагогічне відкриття Протягом року Савенко Ю.П., Голови циклових комісій
1.6. Систематично інформувати викладачів через розміщення на відповідному стенді щодо змісту та методики навчально – методичної роботи. Протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
1.7. Організувати участь викладачів коледжу у семінарах та конференціях при кафедрах Сумського НАУ Протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
1.7.1. Провести індивідуальну роботу з викладачами коледжу щодо публікування методичних матеріалів у періодичних фахових виданнях Грудень 2019 р., Січень 2020 р. Савенко Ю.П.
1.7.2. Підготувати перелік доповідей учасників коледжанських педагогічних семінарів. Надати інформацію головам циклових комісій Лютий 2020 р. Савенко Ю.П.
1.7.3. Надавати методичну допомогу викладачам при підготовці студентів до участі у предметних олімпіадах, конференціях. жовтень 2019 р. Савенко Ю.П.
1.7.4 Ознайомити викладачів коледжу з графіком засідань та семінарів вересень 2019 р. Савенко Ю.П.
1.8. Продовжити роботу з систематизації методичних матеріалів, які є в навчально-методичному кабінеті Жовтень 2018р. Савенко Ю.П.
1.9. Оновити необхідну навчально-методичну документацію методичного кабінету на 2019-2020 н.р. Протягом року Савенко Ю.П.
1.10. Організувати проведення методичних семінарів з питань:
правової грамотності викладачів Листопад 2019р. Савенко Ю.П.
● методики викладання Січень 2020 р. Ромасенко Т.В.
інноватики в сфері освіти Березень 2020р. Бадьорний О.П.
атестації Протягом року Доценко В.В.
1.11. Організувати оновлення сторінки з методичної роботи web-сайту коледжу Протягом року Савенко Ю.П.
1.12. Організувати банк навчальних програм у електронному вигляді Протягом року Савенко Ю.П.
1.13. Продовжити роботу з підвищення професійної майстерності викладачів коледжу через відповідну сторінку web-сайту коледжу Протягом року Савенко Ю.П.
1.14. Оновити сторінку web-сайту коледжу з науково-дослідної роботи викладачів Протягом року Савенко Ю.П.
1.15. Організувати своєчасну публічність матеріалів про методичні заходи через web-сайту коледжу Протягом року Савенко Ю.П., Гусак О.О., Карпенко Б.М.
1.16. Продовжити ведення обліку діяльності викладачів вищої категорії та викладачів-методистів, інформувати про їх діяльність ДУ НМЦ «Агроосвіта» Протягом року Савенко Ю.П.
1.17. Співпрацювати з працівником бібліотеки коледжу з питань електронного методичного забезпечення викладачів Протягом року Савенко Ю.П., Галкіна Т.М.
1.18. Організувати проходження викладачами коледжу курсів підвищення кваліфікації Протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
2 Підвищення кваліфікації та розвиток творчого потенціалу викладачів
2.1. Надавати методичну допомогу викладачам у розробці навчально-методичної документації, методики проведення занять (у тому числі і відкритих), інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчального процесу; проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення; організації роботи власної самоосвіти та самостійної роботи студентів. Протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
2.2. Провести індивідуальну роботу з викладачами щодо підвищення професійного рівня і кваліфікаційних категорій, співпраці з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, ДУ НМЦ «Агроосвіта» Протягом року Савенко Ю.П.
2.3. Організувати майстер-класи для молодих викладачів, прийняти участь у майстер-класах при ДУ НМЦ «Агроосвіта» Протягом року Савенко Ю. П., Голови циклових комісій
Провести творчі звіти викладачів, які атестуються у квітні 2020 року Лютий 2020 р. Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
2.3.1. Сформувати список чергового підвищення кваліфікації викладачів згідно з перспективним планом та ознайомити з ним педпрацівників під підпис До 05.09.19 Савенко Ю.П.
2.3.2. Скласти графік проходження стажування викладачами на підприємствах До 10.09.19 Савенко Ю.П.
2.3.3. Організувати роботу творчих груп викладачів з реалізації завдань та проведення педагогічних семінарів на теми: 1) Психолого-педагогічні аспекти адаптації студентів нового набору до навчання у коледжі; 2) Використання хмарних Інтернет-сервісів у професійній діяльності викладача; 3) Підвищення ефективності роботи циклових комісій з активізації навчальної діяльності студентів в умовах сучасної системи освіти; До 10.09.19 Савенко Ю.П.
2.3.4. Спланувати співпрацю з психологічною службою коледжу та проведення психологічних тренінгів Вересень 2020р. Савенко Ю.П.
2.3.5. Підготувати необхідну документацію щодо проходження курсів підвищення кваліфікації викладачами коледжу у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Протягом року Савенко Ю.П.
2.3.6. Надати методичну допомогу викладачам у підготовці розробок, електронних підручників, он-лайн лекцій. Жовтень-листопад 2019 р. Савенко Ю.П., Голови циклових комісій
2.3.7. Надавати систематичну підтримку викладачам по впровадженню інформаційних технологій в навчальний процес Протягом року Савенко Ю.П., Гусак О.О.
2.3.8. Надати до відділу кадрів коледжу копії документів про підвищення кваліфікації викладачів. По закінченні КПК, стажування Савенко Ю.П.
2.4. Підготувати відповідні звітні матеріали про підвищення кваліфікації медпрацівників Травень 2020р Савенко Ю.П.
3 Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
3.1. Узгодити нові навчальні і робочі програми з дисциплін, розроблених викладачами для денної та заочної форм навчання, щодо:
вимог оформлення Вересень 2019 р., Січень 2020 р. Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В., Голови циклових комісій
змісту
3.2. Підготувати проект розпорядження щодо діючих навчальних і робочих програм на 2018-2019 н.р. До 01.09.2019 Савенко Ю.П.
3.3. Зробити перевірку забезпечення дисциплін усіх спеціальностей навчальними і робочими програмами і надати інформацію заступнику директора з навчальної роботи Жовтень 2019 р. Савенко Ю.П., Голови циклових комісій
3.4. Зробити перевірку забезпечення дисциплін усіх спеціальностей заочної форми навчання робочими програмами та контрольними завданнями і надати інформацію заступнику директора з навчальної роботи Жовтень 2019 р. Савенко Ю.П., Голови циклових комісій
Вдосконалювати методику аналізу занять загальноосвітніх предметів та фахових дисциплін Протягом року Савенко Ю.П.
3.5. Провести огляд методичної роботи викладачів Грудень 2019 - лютий 2020 р. Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В., Бадборний О.П.
3.6. Підсумувати рейтингову оцінку роботи викладачів за напрямами: навчальна, методична робота та робота з удосконалення навчальної бази коледжу Червень 2020 р. Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
3.7. Сприяти пропаганді й впровадженню у навчальний процес сучасних освітній технологій протягом року Савенко Ю.П.
4 Атестація педагогічних працівників
4.1. Провести заходи з атестації педпрацівників, керівників підрозділів, працівників коледжу Протягом року за планом роботи атестаційної комісії Савенко Ю.П.
4.2. Надати методичну допомогу працівникам, які атестуються. Організувати методичний консультативний пункт для тих, що атестуються Протягом року Савенко Ю.П.
5 Робота з обдарованою молоддю
5.1. Організувати семінари з методичної підтримки викладачів загальноосвітнього циклу щодо підготовки студентів 1-2 курсів до участі в обласних предметних олімпіадах Протягом І семестру Голови циклових комісій, Савенко Ю.П.
5.2. Надавати методичну підтримку викладачам щодо роботи предметних гуртків Протягом року Савенко Ю.П,
5.3. Оприлюднити на методичній сторінці веб-сайту коледжу найактивніших студентів, учасників олімпіад та предметних гуртків, учасників професійних семінарів Квітень-травень 2020 р. Савенко Ю.П.
5.4. Надавати методичну допомогу головам циклових комісій щодо звіту про поза аудиторну роботу з обдарованою молоддю Травень-червень 2020р Савенко Ю.П. Голови комісій
5.5. Оформити тези доповідей учасників регіонального конкурсу «Студент року -2020» та зльоту « Лідери АПК» Березень 2020 р. Савенко Ю.П., Михайлик В.О.
5.6. Прийняти участь у створенні сценаріїв заходів по роботі з обдарованою молоддю Протягом року Савенко Ю.П.
5.7. Організувати участь студентів коледжу у міських, регіональних конференціях, олімпіадах, конкурсах, тренінгах тощо Протягом року Савенко Ю.П.
5.8. Проаналізувати   роботу викладачів щодо роботи з обдарованою молоддю Червень 2020р Савенко Ю.П., Голови комісій
5.9. Включити результативність роботи викладачів з обдарованою молоддю до пунктів рейтингової оцінки роботи викладача Червень 2020р Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
6 Вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду
6.1. Відвідувати заняття викладачів з метою вивчення та пропаганди передового педагогічного досвіду Протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В., Бадьорний О.П.
6.2. Сприяти проведенню відкритих занять, майстер-класів, тренінгів досвідченими викладачами коледжу Протягом року Савенко Ю.П,
6.3. Скласти план відкритих занять Вересень 2019р Савенко Ю.П.
6.4. Вивчити систему занять та особливості викладання дисциплін: «Свинарство» Михайлик В.О., « Економіка с.г. виробництва (практика)» Сирота В.Г.. Бабич О.А., «Економічна теорія» Дмитрівський І.О. Протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
6.5. Надавати методичну допомогу викладачам щодо узагальнення власного педагогічного досвіду роботи протягом року Савенко Ю.П.
7 Удосконалення методики навчання
7.1. Сприяти впровадженню освітніх технологій, інноваційних методик у навчальний процес протягом року Савенко Ю.П., Голови циклових комісій
7.2. Підтримувати постійний зв'язок з кафедрами Сумського НАУ щодо удосконалення форм і методів науково-дослідної роботи з обдарованими студентами протягом року Голови циклових комісій, викладачі коледжу
7.3. Залучати викладачів до навчально-методичної на науково-дослідної роботи протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В.
7.4. Продовжити роботу над удосконалення навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, електронних навчальних ресурсів, портфоліо, сайтів викладачів. Протягом року Голови ЦК, викладачі, Савенко Ю.П.
7.5. Надавати технічну та методичну допомогу викладачам по створенню акаунтів на платформах дистанційного навчання студентів Протягом року Савенко Ю.П., Гусак О.О.
7.5. Відвідувати заняття викладачів з метою удосконалення методики навчання протягом року Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В., Бадьорний О.П.
8 Видавнича діяльність
8.1. Оформлювати протоколи засідань методичної та педагогічної ради та відповідні витяги За планом проведення Савенко Ю.П., Токаренко Ю.А.
8.2. Надавати індивідуальну методичну допомогу у питаннях публікації педагогічних знахідок в Інтернеті, пресі, збірниках тощо Протягом року Савенко Ю.П,
 
Відеодайджест

Бібліотека коледжу
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери