Розклад занять
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Захист прав людини
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Формування у студентів професійної компетентності

Циклова комісія агрономічних дисциплін працює над проблемою формування у студентів професійної компетентності, мобільності та організації праці в сучасних не простих виробничих умовах.

Тому викладачі прагнуть формувати і виховувати сучасного фахівця через призму інноваційних форм і методів, засобів навчання, які спонукають студента до виявлення активності, розвитку творчих здібностей, самостійного мислення, забезпечують формування навчальних та інтелектуальних умінь і навиків. Це такі форми, як рольові ігри, кейс – стаді, заняття на виробництві, інтегровані заняття.

Багатогранні педагогічні можливості відкриваються завдяки впровадженню інтегрованих занять, оскільки використовуючи інформацію з різних дисциплін, студенти по іншому осмислюють події і явища.

Останнім часом інтегровані заняття зайняли достатньо вагоме місце в системі навчання в коледжі.

Великий досвід у проведенні інтегрованих занять мають викладачі Лариса Бадьорна та Валентина Сирота, з дисциплін: «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Організація і планування діяльності аграрних формувань», які щорічно проводять по 2 – 3 такі заняття.

Назви інтегрованих занять найбільш адекватно відображає їх сутність : об`єднання зусиль викладачів цих дисциплін у його підготовці та проведенні, а також інтеграції знань про певні об`єкти вивчення, які одержують засобами різних навчальних дисциплін.

фото фото фото

 
Відеодайджест
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери