Вітаємо!

Викладачів коледжу Бадьорну Ларису Юріївну - спеціаліста вищої категорії, викладача методиста

та Бадьорного Олександра Павловича -спеціаліста вищої категорії, старшого викладача, як укладачів електронного підручника з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Адміністрація коледжу

Pol!Pol!