Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Положення про апеляційну комісію ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ»

Положення про апеляційну комісію ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ»

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію ВСП «Маловисторопський фаховий коледж

імені П.С. Рибалка Сумського НАУ»

Загальні положення

1. Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів.

Апеляційна комісія працює в умовах гласності відповідно до Положення про апеляційну комісію та річного плану приймальної комісії, які затверджуються директором ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ».

2. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об'єктивності виставленої оцінки і не проводиться з метою перескладання іспиту чи проведення співбесіди.

3. Апеляційна комісія в своїй роботі керується чинним законодавством України, Положенням про приймальну комісію ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ», Умовами вступу до ВНЗ України та Правилами прийому до ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» в 2022 році.

4. Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора.

До складу апеляційної комісії входять:

1. Голова апеляційної комісії;

2. Заступник голови апеляційної комісії;

3. Члени апеляційної комісії.

5. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С.Рибалка Сумського НАУ», заступником голови – один із завідувачів відділення ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ».

6. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону (виняток апеляційні комісії за фахом), які не є членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісій СНАУ, за рекомендацією Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Кількість членів встановлюється, виходячи з потреби. Порядок роботи апеляційної комісії затверджується головою приймальної комісії.

Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

7. До роботи в апеляційній комісії та в її функціональних підрозділах не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до Сумського НАУ у поточному році та складають вступні випробування.

8. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видається директором ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Основна мета та організація роботи апеляційної комісії

1. Розгляд апеляцій проводиться з метою визначення об'єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання іспиту з предмета.

2. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

3. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки з письмового іспиту повинна бути обґрунтованою і подаватися до секретаріату приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів випробування, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування.

4. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

5. Всі письмові роботи видані приймальною комісією для апеляції реєструються у журналі реєстрацій апеляцій.

6. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

7. На засідання апеляційної комісії запрошуються: абітурієнт, викладачі, які перевіряли роботу, голова предметної комісії та члени апеляційної комісії. Сторонні особи (в тому числі й батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються. На засіданні апеляційної комісії абітурієнт знайомиться зі своєю перевіреною письмовою роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його робота передається на рецензію до члена апеляційної комісії. Після ретельного ознайомлення з роботою, член апеляційної комісії оцінює роботу, свої висновки висвітлює у висновку. Результати засідання апеляційної комісії передаються до розгляду на засідання Приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

8. Заява про апеляцію та висновок члена апеляційної комісії розглядається на засіданні Приймальної комісії. У разі потреби абітурієнт, голова предметної комісії та член апеляційної комісії можуть бути запрошені на засідання Приймальної комісії.

9. Висновок - рішення про зміну оцінки вступного випробування або залишення її без змін, оформляється в письмовій формі згідно з апеляційною заявою за підписом членів апеляційної комісії і вступника.

10.Оцінка, виставлена апеляційною комісією, є остаточною. Повторне подання заяви на апеляцію не розглядається.

11. Остаточна оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії.

 
Відеодайджест

Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери