Роль бібліотеки в навчальному процесі

 

            Читання – це захоплюючий, пізнавальний і доступний практично кожній людині вид діяльності. Воно є базовим для освіти людини, найголовнішим елементом її культури, суттєвим фактором виховання молодого покоління.

 

           Книга і читання – ці два слова нерозривно пов`язані між собою. І це дійсно так, бо на протязі всього життя ми постійно звертаємося до книги – до підручника, словника, енциклопедії чи просто до художнього видання, а отже і до бібліотеки. На сьогодні бібліотека в коледжі є унікальним центром документальної пам`яті народу: вона не тільки зберігає величні багатства знань і думок, але й піклується про те, щоб ці багатства, зібрані людством, служили сучасним і прийдешнім поколінням. Наша бібліотека, покладає на себе важливе завдання – навчити студентів-користувачів учитися із захопленням, використовувати свій час раціонально, сформувати відповідальне ставлення до набуття знань та стійку потребу до навичок самоосвіти, вміння застосовувати набуті знання в життєвій діяльності.

            Бібліотека коледжу спрямовує свої зусилля на допомогу педагогічному колективу в здійсненні навчального процесу, донесення до студентів ґрунтовних знань з навчальних дисциплін та формуванні практичних навичок. Співробітники бібліотеки сприяють розкриттю через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної та культурної спадщини, формуванню національної свідомості, вихованню високої моралі, інформаційної культури користування книгою.

            Бібліотека коледжу повністю укомплектована книгами за програмами з дисциплін, що вивчаються в коледжі. Це – підручники, посібники, довідники, допоміжні видання, практикуми, а також фахові періодичні видання.

            Фонд нашої бібліотеки налічує 94 тисячі примірників друкованих видань. Бібліотека має дві читальні зали з фондом довідкової літератури, а також кімнату для збереження цінних та рідкісних видань.

            Наша бібліотека має бібліотечний пункт в гуртожитку, де знаходиться невеликий книжковий фонд, періодична преса та три комп`ютери. Студентам дуже зручно, адже вони мають можливість підготуватися до занять в зручний для них час безпосередньо в стінах гуртожитку. Тут можна отримати необхідну консультацію, пораду, попрацювати за комп`ютером.

            Співробітниками бібліотеки проводяться масові заходи на допомогу навчальному процесу: читацькі конференції, усні журнали, літературні вечори, диспути, дні фахівця та інші. Оформляємо також велику кількість книжкових виставок, які носять інноваційний характер, тобто, мають різноманітний жанр: виставка-застереження, виставка-порада, виставка-реквієм і т.д.

            В бібліотеці проводиться робота, яка спрямована на висвітлення господарської діяльності агропромислових підприємств. Через твори друку ми слідкуємо за впровадженням нових технологій при виробництві сільськогосподарської продукції і пропонуємо знайдені матеріали при вивченні агротехнологічних, зоотехнологічних дисциплін та дисциплін ветеринарної медицини. Створюємо також рекомендаційні списки літератури, картотеки, надаємо довідки.

            На сьогодні створення найсучаснішої комп`ютерної техніки та впровадження нових інформаційних технологій суттєво вплинуло на розвиток бібліотечної справи. Її традиційний образ книгосховища змінюється завдяки появі нових видів носіїв інформації – електронних. Бібліотека є посередником між безмежним потоком інформації та користувачами.

            Сектор електронної інформації в бібліотеці коледжу відокремлений в окремій кімнаті, тут знаходиться шість робочих місць, сканер та принтер

            Наша бібліотека має велику кількість електронних ресурсів, які можна розділити на дві частини. перша – це ліцензовані підручники, посібники та ресурси мережі Інтернет. Друга – це надбання бібліотеки: власні бази даних (БД), а також електронний ресурс кожного викладача з усіх дисциплін, що викладаються в коледжі. Важливу роль у підготовці сучасних спеціалістів відіграє Інтернет. Його використовують і студенти, і викладачі для одержання нової інформації з дисциплін, знайомства з нормативними матеріалами із сайту Міністерства освіти і науки України.

            Через Інтернет студенти здійснюють пошук матеріалів для написання курсових робіт, рефератів та доповідей, використовуються комп`ютерна техніка також і при підготовці та проведенні інформаційно-масових заходів.

            Велике значення для розвитку і роботи бібліотеки має співпраця з іншими бібліотеками нашого регіону, впровадження їх досвіду в роботу нашої бібліотеки.

            В   нашій бібліотеці діє також зона WI-FI, тож усі користувачі мають змогу працювати з власними електронними пристроями. Бібліотека активно працює над розширенням асортименту послуг для користувачів використовуючи мережеві технології, в той же час не залишаються поза увагою і традиційні методи поширення інформації – через книгу.

                        Зав.бібліотекою                                   Н. Мартиненко

    alt    alt     alt

 

 
Агрометеопост коледжу
Банер
Публікації
Банер
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери