Виробничий майстер – клас в коледжі

Сучасний світ потребує забезпечення людства сільськогосподарською продукцією. Тому дуже важливим завданням є підготовка високоосвічених фахівців цієї галузі народного господарства.Саме на реалізацію цього завдання і спрямована робота нашого коледжу. Випускники коледжу добре володіють не лише теоретичними знаннями, а й практичними вміннями та навичками. Цьому сприяє матеріальна база навчального закладу, наявність начальної ферми, клініки ветеринарної медицини, колекційно-дослідного поля, тісна співпраця з виробничими підприємствами, які оснащені сучасними технологіями виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.

Викладачі та виробничники тісно співпрацюють між собою. Викладачі організовують виробничі екскурсії, проводять заняття в умовах реального виробництва,а кваліфіковані спеціалісти-виробничники приїздять в коледж на зустрічі, конференції, майстер-класи, щоб поділитися досвідом з впро-вадження та використання передових технологій в сільськогосподарському виробництві.

Ось і сьогодні майстер-клас для викладачів і студентів коледжу провів голов-ний ветеринарний лікар ПСП «Комишанське» Манжус Олег Володими-рович на тему «Сучасні методи діагностики тільності корів» . УЗД – діаг-ностика з допомогою ветеринарного УЗД сканера дозволяє побачити зародок через місяць після успішного запліднення, крім того, сканери допомагають виявляти гінекологічні проблеми і захворювання.

Манжус Олег Володимирович навчив студентів правильно керувати зондом, читати картинку на дисплеї.

Студенти побачили як виглядають тканини і рідини на моніторі, як визначати тільність, відрізняти здоровий орган від хворого.

Викладачі та студенти вдячні випускнику нашого коледжу Манжусу О.В. за якісно проведений майстер-клас, спрямований на розвиток практичних вмінь майбутніх спеціалістів.

Завідувач навчально методичним кабінетом О.Г.Опімах

фото фото фото

 
Агрометеопост коледжу
Банер
Публікації
Банер
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери