Державна атестація випускників коледжу

Державна атестація випускників коледжу

 

У коледжі триває державна атестація студентів випускних курсів за спеціальностями 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва», 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва», 5.11010101 «Ветеринарна медицина». Державні екзаменаційні комісії розпочали роботу відповідно до вимог засобів діагностики стандарту вищої освіти України галузі знань 1101 «Ветеринарна медицина» та галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Головами ДЕК у 2017 році призначені В.І.Оничко - завідувач кафедри селекції та насінництва Сумського НАУ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Л.В.Боднарчук - завідувач кафедри біохімії та біотехнології Сумського НАУ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, О.Г.Стоцький - доцент кафедри ветеринарної хірургії Сумського НАУ, кандидат ветеринарних наук.

В цьому році державні екзамени проходять в новому форматі. Рівень фахової підготовки встановлюється опосередковано за допомогою різних за формою завдань і складається з:

  • - теоретичної частини (питання та тестові завдання);
  • - практичної частини (розв’язання комплексної ситуаційної задачі з дисциплін, завдання, для реалізації якого використовуються дидактичні засоби, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок).

До складання державних екзаменів допущені 54 випускника денної форми навчання та 37 заочної форми навчання, які успішно виконали вимоги навчальних планів.

Для випускників державна атестація – це надзвичайно важливий і відповідальний момент, адже вони перед комісією демонструють свій рівень оволодіння знаннями, практичними вміннями та готовністю застосовувати їх у професійній діяльності.

Претендентами на отримання дипломів з відзнакою є : студентка групи В – 41, степендіат Презедента України Агафонова Наталія, студентка групи ТР – 41, степендіат Верховної ради України Шелест Владислава та студентка групи В – 41, стипендіат голови Сумської обласної державної адміністрації Тарасенко Анастасія.

75% випускників коледжу продовжуватимуть навчання в Сумському національному аграрному університеті на денній формі навчання, решта мають направлення на виробництво адже потреба у фахівцях яких готує навчальний заклад є реальною і перспективною, бо регіон має достатній попит на відповідних спеціалістів. Підтвердженням цього є те, що на державний екзамен з інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин за спеціальністю Ветеринарна медицина завітали провідні фахівці ТОВ «Агрофірми «Маяк» Полтавської області та запропонували працевлаштування за фахом в їхньому господарстві.

Бажаємо нашим випускникам успішно здати державні екзамени та стати висококласними фахівцями!

гос гос гос

гос гос гос

гос гос

 
Агрометеопост коледжу
Банер
Публікації
Банер
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери