Запрошуємо на навчання випускників 9 класів

Шановні учні, випускники 2016 року! Наближається до за­кінчення навчальний рік. В цьому році ви отримаєте базову серед­ню освіту і уже в червні місяці у вас виникне перша, по дорослому важлива проблема, проблема ви­бору: по якій життєвій стежині пройти майбутнє життя...

Продовжити навчання в школі, вступити до ліцею і отримати робітничу професію чи вступити до технікуму, коледжу, щоб здобути вищу освіту.

І в цьому важливому виборі ми пропонуємо вам свою допомо­гу. Ми - це Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету, його ви­кладачі, працівники, студенти. Ми запрошуємо вас, дорогі випускни­ки, до навчання у коледжі і пропо­нуємо здобути спеціальності, які на сьогоднішній день затребувані на ринку праці в галузях виробни­цтва і переробки сільськогоспо­дарської продукції.

У нас ви отримаєте кваліфіка­цію молодшого спеціаліста за спе­ціальностями:

  • «Агрономія»;
  • «Ветеринарна медицина»;
  • «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Після закінчення коледжу ви зможете продовжити навчання в Сумському національному аграрному університеті.

З кожним роком коледж змі­нює своє обличчя, вдосконалює матеріально-технічну базу, роз­ширює асортимент освітніх по­слуг студентам.

У коледжі належним чином функціонують навчальні кабінети та лабораторії, клініка ветеринарної медицини, навчальна ферма, обладнані два комп’ютерні класи, є вихід в Internet. До послуг студентів їдальня, буфет, бібліотека із сучасним сектором електронної інформації, в якому є шість комп'ютерів, спортивна зала, тренажерна зала, актова зала де часто проводяться вечо­ри відпочинку, дискотеки, конце­рти аматорів художньої самодія­льної творчості. Учасники художньої са­модіяльної творчості приймають активну участь в районних, обласних та республіканських конкурсах, фе­стивалях. А наші спортсмени, учасники спортивних секцій, бу­ли неодноразовими призерами районних та обласних змагань з волейболу, міні-футболу, футболу, тенісу, шахів та легкої атлетики.

Для навчання та проведення дозвілля створені всі умови, що відповідають запитам сучасної молоді.

Студентство в коледжі живе цікавим і змістовним життям. Кращі студенти відзначені іменними стипендіями Президента України, голови Сумської обласної державної адміністрації.

Всі студенти коледжу забезпе­чені гуртожитком, в якому вихова­тель, охоронець, вахтери створюють всі умови домашнього затишку та комфорту. Кімнати для приготу­вання їжі обладнані сучасними побутовими електроприладами, душові, кімнати відпочинку для перегляду телепередач, кімнати для занять, читальна зала, бібліотека.

Навчання в коледжі має свої переваги, зокрема:

  • ви зможете паралельно навчатися на заочному відділенні за іншою спеціальністю;
  • ви отримаєте додатково робітничі спеці­альності:

- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А;

- оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці;

- квітникар-озеленювач.

Освіта, одержана в нашому навчальному закладі - гарант ви­сокого професіоналізму, доскона­лого володіння сучасники техно­логіями, основами розвитку рин­кової економіки, ефективного ви­користання національних ресур­сів, упевненості в своїх знаннях і вчинках, уміння відстоювати свою позицію.

О.Г.Опімах, викладач-методист